Nasi Radni

 

 

 

 

 

 

 

 

Henryk Nieużyła – radny z okręgu nr 6

 • przewodniczący Rady Gminy
 • członek Komisji Budżetu i Inwestycji
 • tel. kontaktowy 692045126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Spyra – radny z okręgu nr 15

 • przewodniczący Komisji Społecznej
 • wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Walczak – radna z okręgu nr 12

 • przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machulik Zbigniew – radny z okręgu nr 2

 • przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji
 • wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blacha Marian – radny z okręgu nr 5

 • wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szwechowicz Patryk – radny z okręgu nr 14

 • przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
 • członek Komisji Budżetu i Inwestycji
 • członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzemińska Aleksandra – radna z okręgu nr 9

 • wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
 • wiceprzewodnicząca Komisji Mieszkaniowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hawełka Grzegorz – radny z okręgu nr 1

 • członek Komisji Spraw Społecznych