XXIII Sesja Rady Gminy

W dniu 19.11.2020 roku dobyła się XXIII sesja Rady Gminy w formie zdalnej. W pierwszej części sesji poświęconej bieżącej działalności spółek górniczych na terenie naszej Gminy, Radni zapoznali się z informacją przedstawioną przez przedstawicieli PGG KWK Bolesław Śmiały oraz JSW KWK Budryk.

Przedstawiciel KWK Bolesław Śmiały poinformował, że obecnie kopalnia nie prowadzi eksploatacji pod terenem Ornontowic. Kolejne wybieranie pokładów węgla pod Ornontowicami jest planowane w końcówce roku 2022 głównie pod terenami leśnymi w rejonie ul. Lesnej.
Na bieżąco są realizowane wnioski z zakresu szkód górniczych. W roku 2019 wpłynęły 43 wnioski na naprawę szkód (3 wnioski rozpatrzono negatywnie). Wypłacono 33 odszkodowania remontowe. Naprawiono kanalizację na ul. Bujakowskiej oraz ul. Tartaczną. Łącznie koszty usuwania szkód w 2019 roku sięgnęły blisko 2,5mln zł. W 2020 roku do listopada wpłynęły 32 wnioski na naprawę szkód (27 rozpatrzonych pozytywnie). W sumie koszty sięgnęły 1,8mln zł. Na rok 2021 kopalnia planuje kompleksową naprawę ul. Orzeskiej oraz naprawę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bujakowskiej.

Przedstawiciele KWK Budryk omówili z kolei bieżącą eksploatację pot terenem Ornontowic. Szczegółowo wyjaśniając przyczyny ostatniego nasilenia wstrząsów niepokojących mieszkańców.
Aktualnie kopalnia Budryk prowadzi eksploatację dwoma ścianami: CZ2 na głębokości ok. 1250m w rejonie na zachód od ul. Okrężnej oraz CZ5a na głębokości ok. 1000m w rejonie ulic Zwycięstwa i Kolejowej (na południe od skrzyżowania z ulicą Chudowską). W najbliższym czasie kopalnia planuje uruchomienie eksploatacji ścianami: D3 – na głębokości ok. 1160m w rejonie ulic Nowej i Cichej (luty 2021), CZ6a na południe od ściany CZ5a (wrzesień 2021) i CZ3 – w rejonie ściany CZ2 (październik 2021). Wpływy od eksploatacji górniczej będą się kształtować na poziomie 2 kategorii.

Z słów przedstawicieli kopalni wynika, że obecnie odczuwalne wstrząsy pochodzą od eksploatacji ściany CZ5a. W październiku było ich aż 117 ale ich siła nie była tak odczuwalna jak na początku listopada. Na początku listopada front ściany CZ5a zbliżył się do krawędzi wcześniej eksploatowanego pokładu w wyższej partii złoża w związku z czym od 5 listopada obserwujemy nasilenie występowania wstrząsów. Po przejściu frontu ściany pod tym terenem powinno nastąpić uspokojenie i obniżenie intensywności i siły wstrząsów. Niestety takie „zjawiska” będą się powtarzać w przyszłości. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją zawartą na nagraniu z sesji pod linkiem https://esesja.tv/transmisja/10617/xxiii-sesja-rady-gminy-ornontowice-19112020-r.htm.

W dalszej części sesji Radni przyjęli 5 uchwał w spawie:
– zmiany budżetu gminy na rok 2020
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
– przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi
– wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
– wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Uchwała w sprawie stawki opłaty za „śmieci” z pewnością wzbudzi kolejną ożywioną dyskusję wśród mieszkańców. Radni uchwalili następujące miesięczne stawki opłaty od 1 osoby:
– 29 zł w budynkach jednorodzinnych,
– 28 zł w budynkach wielolokalowych,
– zwolnienie dla mieszkańców kompostujących bioodpady wyniesie 4zł od osoby
– stawka opłaty podwyższonej dla osób nie segregujących śmieci wyniesie odpowiednio 58 i 56zł.

Stawka opłaty wprost wynika z kosztów jakie generuje wywóz odpadów, a Rada Gminy jest zobowiązania do jej ustalenia tak aby opłaty pobierane od mieszkańców pokrywały koszty. Gmina w zasadzie nie może zarabiać ani dopłacać do odbioru śmieci. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego stawka zaproponowana przez jedynego oferenta wzrosła z 659,66 zł/tona w roku 2020 do 761,59zł/tona w roku 2021. Mimo podjętych działań kolejny rok z rzędu rośnie koszt wywozu śmieci na którego wzrost ma wiele czynników.
W tym kontekście musimy pamiętać, że dziś już nie wystarczy segregowanie śmieci. Coraz ważniejszym aspektem winno być przykładanie większej wagi co i jak kupujemy – w myśl zasady „less waste”. Mając powyższe na uwadze Radni zdecydowali o podwyższeniu zwolnienia dla osób kompostujących bioodpady do 4zł od osoby. Mniej generowanych śmieci to mniejsze koszty działania systemu, a bioodpady są tego dpbrym przykładem.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *