XXI – Sesja Rady Gminy 24.09.2020

Podczas XXI Sesji Rady Gminy Ornontowice, która odbyła się w sali ARTerii CKiP miało miejsce uroczyste uhonorowanie jubileuszu 25-lecia twórczości artystycznej znanej ornontowickiej malarki – Marii Kulawik.

Więcej na ten temat można przeczytać pod tym linkiem http://ornontowice.pl/2020/09/25-lat-tworczosci-artystycznej-marii-kulawik/

Następnie Radni wysłuchali informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawione przez p. skarbik Aleksandrę Sewerin.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie wniosków radnych do budżetu gminy na rok 2021.
Komisja budżetu i inwestycji zawnioskowała o uwzględnienie w budżecie na 2021 rok następujących zadań:

 1. Kontynuacja budowy kanalizacji ściekowej i deszczowej.
 2. Ciąg dalszy przebudowy wodociągów
 3. Podjęcie procedur związanych z przyszłą budową ulicy równoległej do ulicy Nowej.
 4. Przystąpienie do projektowania nowego budynku Arterii.
 5. Wyposażenie grupy gospodarczej w profesjonalny sprzęt do remontu dróg.
 6. Kontynuacja budowy chodnika przy ul Akacjowej.
 7. Budowa parkingu przy ul Świerkowej.(interpelacja z dnia 19.06.2019)
 8. Zapewnienie środków finansowych na obsługę prawną w przypadku zaistnienia sporów w temacie CPK.  

Komisja Spraw Społecznych wnosi z kolei o uwzględnienie następujących zadań:

 1. Kontynuacja budowy kanalizacji.
 2. Kontynuacja modernizacji dróg gminnych, a w szczególności: naprawa ulicy Polnej, dokończenie chodnika na ulicy Akacjowej, dokończenie chodnika na ulicy Żabik, remont/budowa zatoczek (mijanek) na ulicy Nowej – Aleja Dębów, remont ulicy Okrężnej, modernizacja sięgacza na ulicy Bujakowskiej (numery domów od 31 do 37),
 3. Dokończenie modernizacji wodociągu w gminie – ulica Polna i Solarnia,
 4. Modernizacja placu zabaw w części przedszkolnej ZS-P.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o uwzględnienie zadań:

 1. Zapewnienie obsługi prawnej reprezentującej/chroniącej interesy Gminy i jej mieszkańców wobec planów budowy CPK.
 2. Zorganizowanie linii komunikacyjnej, umożliwiającej bezpośrednie połączenie autobusowe na trasie Ornontowice – Gierałtowice.
 3. Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku dla młodzieży, typu PUMPTRACK .
 4. Wymiana wodociągu przy ul. Solarnia.

Radni zdają sobie oczywiście sprawę, że przedstawione propozycje wielokrotnie przewyższają możliwości finansowe naszej Gminy. Po przedstawionych propozycjach widać, że główny nacisk ze strony Radnych stanowi dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie zostaną podjęte ostateczne decyzje co do kształtu i kierunku rozwoju sieci kanalizacyjnej w Ornontowicach.

Mamy również nadzieję, że wydatki na remonty i modernizacje dróg i chodników gminnych zostaną utrzymane na obecnym poziomie.

W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata
2020-2032,
b) zmian budżetu gminy na 2020 rok,
c) przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
z dotychczasowymi dzierżawcami oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy

Z wszystkimi uchwałami można zapoznać się w biuletynie informacji publicznej: https://www.bip.ornontowice.pl/2018-2023

W dalszej części sesji wójt Marcin Kotyczka przedstawił obszerną, rzetelną informację na temat działań UG w okresie od ostatniej sesji.

Z transmisją z ostatniej sesji można się zapoznać pod linkiem: https://esesja.tv/transmisja/9135/xxi-sesja-rady-gminy-ornontowice-24092020-r.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *